finanse

Kasa dla pomysłowych firm

Polscy innowatorzy mający pomysł na innowacyjny produkt czy usługę mogą ubiegać się o dotację ze środków Unii Europejskiej. Warto znać praktyczne wskazówki o zasadach aplikowania o dofinansowanie.

Innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe
Takie wsparcie dla przedsiębiorców oznacza zwykle jedyną możliwość realizacji swojego pomysłu. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać środki w ramach aktualnych naborów wniosków w organizowanych obecnie konkursach, m.in. Szybkiej Ścieżce, która jest organizowana przez NCBR.
Eksperci dzielą się z potencjalnymi przyszłymi innowatorami doświadczeniem i wiedzą, podpowiadając, jakie projekty mogą uzyskać środki w ramach konkursu Szybka Ścieżka. Mogą wziąć w niej udział naukowcy i przedsiębiorcy, którzy chcą wdrożyć projekty badawczo-rozwojowe. Do przydzielenia jest 1,1 mld zł – tyle wynosi budżet konkursu na innowacje.

Spotkania informacyjno-warsztatowe dla przedsiębiorców
Organizowane są też w całej Polsce spotkania o charakterze informacyjno-warsztatowym dla przedsiębiorców, aby mogli oni pozyskać praktyczne informacje, w jaki sposób mogą ubiegać się o wsparcie. Dzięki nim małe, średnie i duże firmy oraz naukowcy uczą się skuteczniej aplikować po fundusze europejskie. Wskazują na najczęstsze błędy, podpowiadają, czego warto unikać, jak przygotować wniosek.

Dzięki temu firmy z całej Polski mogą ubiegać się o dofinansowanie NCBR skuteczniej. W czołówce jest województwo wielkopolskie. Wiele regionów aplikuje, aby podnieść stopień swojej innowacyjności, zwiększyć atrakcyjność i konkurencyjność, co także pozytywnie wpływa na jakość i poziom życia mieszkańców.

Inteligentne specjalizacje – przykłady
Można wymienić różne specjalizacje, które mają duże szanse na otrzymanie środków przeznaczonych na innowacje. Są to między innymi takie branże, jak IT, logistyka i transport, produkcja żywności, technologia, ponowne wykorzystywanie tworzyw), produkcja i naprawa maszyn, gospodarka magazynowa, farmacja, medycyna i ochrona zdrowia.

KKW, f: Capri23auto / Pixabay