Morski terminal przeładunkowy

Morski terminal przeładunkowy Rafinerii Gdańskiej

Budowa morskiego terminala przeładunkowego przy Rafinerii Gdańskiej jest w połowie realizacji. Projekt zakłada budowę nabrzeża przeładunkowego o długości 380 metrów, przeznaczonego do obsługi jednostek morskich o długości do 130 metrów i głębokości zanurzenia do 5,8 metra. Na nabrzeżu powstaną dwa stanowiska przeładunkowe, każde z czterema ramionami nalewczymi, służące do obsługi zbiornikowców. Inwestycja będzie kosztować ponad pół miliarda złotych, a głównym inwestorem jest Grupa Orlen. Prace prowadzone są równolegle przy części rafineryjnej i samym terminalu.

 

Do realizacji budowy terminalu zaangażowane są różne spółki budowlane, w tym Grupa NDI, IM Solutions Sp. z o.o., Kappa Projekt, PRCiP Sp. z o.o., Hydrobudowa Gdańsk Sp. z o.o., Stocznia Wojenna Sp. z o.o., Mota-Engil Central Europe, WPRD GRAVEL Sp. z o.o., Drogomet Sp. z o.o., Pol-Dróg Sp. z o.o., Belstroj PL, GDDKiA Gdańsk, Strabag Sp. z o.o., Neptun Sp. z o.o., Soiltech Sp. z o.o., Aluship Technology.

Każda z tych firm pełni różne role w budowie terminalu. Grupa NDI zajmuje się wykonawstwem i kierowaniem projektem, natomiast IM Solutions Sp. z o.o. odpowiada za koordynację i wsparcie techniczne. Kappa Projekt zajmuje się projektowaniem, a PRCiP Sp. z o.o. realizuje prace związane z hydrotechniką. Hydrobudowa Gdańsk Sp. z o.o. odpowiada za budowę konstrukcji żelbetowych, a Stocznia Wojenna Sp. z o.o. za konstrukcje stalowe. Mota-Engil Central Europe zajmuje się montażem rur i estakad, a WPRD GRAVEL Sp. z o.o. odpowiedzialne jest za obsługę geologiczną i inżynieryjną. Drogomet Sp. z o.o. zajmuje się pracami drogowymi, a Pol-Dróg Sp. z o.o. wykonuje fundamenty i rurociągi. Belstroj PL odpowiada za prace związane z instalacją elektryczną, a GDDKiA Gdańsk współpracuje przy projektowaniu i wykonawstwie dróg. Strabag Sp. z o.o. odpowiada za montaż elementów betonowych, a Neptun Sp. z o.o. za estakady i rurociągi technologiczne. Soiltech Sp. z o.o. zajmuje się obsługą geologiczną, a Aluship Technology realizuje prace związane z montażem wyposażenia hydrotechnicznego.

Postęp prac na budowie terminalu

Prace na budowie morskiego terminalu przeładunkowego przebiegają zgodnie z planem. Ostatnio wykonano prace żelbetowe związane z nadbudową nabrzeża i pomostów przeładunkowych oraz montaż konstrukcji stalowych. Trwa również montaż wyposażenia hydrotechnicznego, włączając w to montaż balustrad na pomostach komunikacyjnych. Na części rafineryjnej prowadzone są prace fundamentowe, montaż konstrukcji stalowych i rurociągów technologicznych. Niewiele brakuje do zakończenia prac związanych z przebudową ulicy Sztutowskiej. Wkrótce rozpocznie się też montaż wyposażenia hydrotechnicznego. Postęp prac wynosi około 60% na części terminala i 50% na części rafineryjnej.

Zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa dostaw

Budowa morskiego terminalu przeładunkowego przy Rafinerii Gdańskiej ma na celu zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa dostaw produktów biokomponentów do produkcji biobenzyny i biodiesla oraz produktów powstających w rafinerii w Gdańsku. Dzięki terminalowi możliwy będzie przeładunek ponad 1 miliona ton produktów rocznie, w tym olejów bazowych, paliw żeglugowych i innych. Terminal również odciąży bocznicę kolejową rafinerii, która do tej pory służyła do transportu między rafinerią a zewnętrznymi punktami przeładunkowymi.

Rola nowego terminala w infrastrukturze portowej

Morski Terminal Przeładunkowy Rafinerii Gdańskiej będzie kluczowym elementem infrastruktury portowej w Gdańsku. Dzięki planowanym przeładunkom morskim na tym terminalu, port Gdańsk będzie mógł zwiększyć swoją aktywność i ruch. Nowy terminal zapewni szybki i sprawnie obsługiwany transport morski, co ma ogromne znaczenie dla rozwinięcia logistyki morskiej w regionie.

Dzięki nowemu terminalowi, port Gdańsk będzie w stanie obsłużyć większe ilości towarów i zapewnić dogodne warunki dla jednostek morskich. Infrastruktura portowa zostanie wzmocniona, a przeładunki morskie będą stanowiły istotny czynnik dla rozwoju całego obszaru portowego.

Zwiększenie ruchu i aktywności portu Gdańsk

Przez wprowadzenie morskiego terminala przeładunkowego, oczekuje się znacznego wzrostu ruchu i aktywności w porcie Gdańsk. Przeładunki morskie będą przyciągać większą liczbę jednostek morskich, co wpłynie na wzrost konkurencyjności portu oraz jego znaczenie jako centrum logistycznego. Biorąc pod uwagę centralne położenie portu Gdańsk, możliwe jest przewozy towarów do wielu europejskich krajów przy minimalnym czasie dostarczenia.

Rozwój logistyki morskiej w regionie

Terminal przeładunkowy Rafinerii Gdańskiej będzie pełnić kluczową rolę w rozwoju logistyki morskiej w regionie. Zapewnienie sprawnego transportu morskiego ma istotne znaczenie dla efektywności dostaw towarów na rynki europejskie. Nowy terminal umożliwi transport większych ilości towarów w krótszym czasie, co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności regionu i atrakcyjności portu Gdańsk jako strategicznego węzła logistycznego.

Infrastruktura portowa i obsługa jednostek morskich

Dzięki nowemu terminalowi, port Gdańsk będzie w stanie dostarczyć dogodne warunki dla jednostek morskich. Infrastruktura portowa zostanie wzmocniona, a dostępność dla jednostek morskich będzie jeszcze bardziej usprawniona. Terminal przeładunkowy zapewni profesjonalną obsługę jednostek morskich, co ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia efektywności transportu morskiego i redukcji czasu postoju.

Potencjał dla przemysłu naftowego

Morski Terminal Przeładunkowy Rafinerii Gdańskiej ma duże znaczenie dla przemysłu naftowego. Terminal będzie służył do obsługi zbiornikowców przewożących produkty naftowe, takie jak oleje bazowe i paliwa żeglugowe. Dzięki terminalowi możliwe będzie składowanie i magazynowanie większych ilości paliw na terenie portu Gdańsk, co wpłynie na stabilność dostaw dla przemysłu naftowego w regionie.

Perspektywy rozwoju transportu morskiego

Budowa Morskiego Terminalu Przeładunkowego Rafinerii Gdańskiej stanowi ważny krok w rozwoju transportu morskiego i logistyki morskiej w Polsce.

Terminal umożliwi szybki i sprawny transport produktów przez morze, zapewniając dogodne warunki dla jednostek morskich.

Perspektywy rozwoju transportu morskiego związane z budową terminala to zwiększenie przewozów i aktywności handlowej na morzu oraz poprawa dostępności transportowej dla innych branż.

Terminal będzie kluczowym punktem w kształtowaniu przyszłości transportu morskiego w regionie.

dsai, fot. Nilantha Ilangamuwa, pixabay