młotek sędziowski

Czy komornik pomoże ściągnąć zaległe alimenty?

Uchylanie się od obowiązku płacenia alimentów to w Polsce bardzo powszechny problem. Najnowsze dane mówią o nawet 80% osób unikających płacenia, których zaległości sięgają w sumie 10 mld złotych. Dobra wiadomość jest jednak taka, że zaległe świadczenia można odzyskać – najlepiej zwracając się o pomoc do komornika sądowego.

Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Na początku drogi prowadzącej do uzyskania świadczeń alimentacyjnych (np. na dziecko) znajduje się sąd. Niezbędny do wszczęcia egzekucji jest bowiem prawomocny wyrok zasądzający alimenty, ewentualne zawarta przed sądem ugoda. Nie można wykluczyć też zawarcia umowy alimentacyjnej w formie aktu notarialnego, ale to bardzo rzadko stosowane rozwiązanie. Aby któryś ze wspomnianych dokumentów stanowił tytuł wykonawczy uprawniający do wszczęcia egzekucji, musi koniecznie być zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Z odpisem orzeczenia lub ugody możemy udać się do komornika w celu złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji. Warto również przekazać mu wszelkie informacje na temat dłużnika, jakie posiadamy. Może to być m.in. miejsce jego pobytu i pracy, stan majątku czy źródła utrzymania. Takie dane pomogą szybciej i skuteczniej odzyskać zaległości.

Przebieg postępowania 

Obowiązkiem komornika jest przeprowadzenie dochodzenia w celu ustalenia majątku dłużnika, także będzie mógł to zrobić nawet bez podania mu wcześniej wspomnianych informacji. Po ustaleniu składników majątkowych dłużnika komornik przystąpi do ich zajęcia. Komornik może zająć 60% wynagrodzenia za pracę, a tzw. kwota wolna od potrąceń nie ma w przypadku zaległości alimentacyjnych zastosowania.

W przypadku umów cywilnoprawnych zajęciu może ulec nawet całość wynagrodzenia. Co jednak wtedy, kiedy dłużnik nie pracuje lub się ukrywa? W przypadku prowadzenia bezskutecznej egzekucji przez dwa miesiące komornik wydaje zaświadczenie o bezskuteczności, z którym można próbować uzyskać pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego. Informacje na temat tej procedury uzyskasz w miejscowym ośrodku pomocy społecznej. 

Więcej na: https://www.komornikskora.pl/

KwK, f: qimono / pixabay