kalkulator

Na czym polega analiza finansowa przedsiębiorstwa?

Analiza finansowa gromadzi informacje o sytuacji finansowej firmy i jej wynikach. Taka analiza jest niezbędna w procesie zarządzania. Co jeszcze warto o niej wiedzieć? I jakie są z niej korzyści?

Po co jest ta analiza?

Analiza finansowa składa się przede wszystkim z analizy sprawozdań finansowych przedstawiających w uporządkowany sposób sytuację finansową firmy i wyniki finansowe. Analiza ustala i ocenia również przepływy pieniężne oraz analizuje czynniki kształtujące wynik finansowy. Przede wszystkim zaś taka analiza ustala płynność przedsiębiorstwa. Czyli ustala zdolność firmy do dokonywania zakupu towarów i usług. Zadaniem analizy jest również ustalenie zadłużeń, aktywności firmy, obrotowości i efektywności. Bez takiej analizy ani rusz.

Analiza wstępna

To pierwszy etap analizy finansowej. Składa się z analizy pionowej i poziomej, określenia źródeł finansowania majątku, wyceny bilansowej i badania struktury kapitałowo – majątkowej. Analiza pionowa ustala procentowy udział badanej wartości w wartości zagregowanej, czyli na przykład jeśli musimy zbadać bilans to ustalamy udział aktywów trwałych w ogólnych aktywach.

Jest jeszcze druga analiza. Analiza pozioma ocenia zmianę poszczególnych wartości liczbowych w ramach danego dokumenty, a przykładem jest analiza kapitału obrotowego.

Analiza wskaźnikowa

To kolejny etap analizy finansowej firmy. Etap ten pozwala ustalić sytuację finansową w zakresie płynności, aktywności, zadłużenia, efektywności oraz oceny rynkowej wartości akcji i kapitału.

Analiza mierników syntetycznych

Trzeci etap analizy finansowej usprawnia ocenę finansową firmy, czyli usprawnia zgodność ocen, kompatybilność porównać różnych firm, przyspieszenie wydawania opinii i uproszczenie procesu oceny. Mierniki syntetyczne znajdują zastosowanie w analizie fundamentalnej firm, jak również przy ocenie zdolności kredytowej, przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz w systemach wczesnego ostrzegania przed upadłością. Mierniki syntetyczne można również zastosować przy podejmowaniu decyzji o fuzjach.

Anna S., fotos:Bru-nO/Pixabay