rodzina

Nie ma jak u mamy – młodzi chętnie żyją u rodziców                                           

Młodzi chętnie mieszkają u rodziców, gdyż jest taniej i wygodniej. Zwykle praca, warunki mieszkaniowe, religia, chęć założenia własnej rodziny oraz normy kulturowe wpływają na decyzję młodych mieszkańców Europy o wyprowadzce od rodziców. Jednak coraz silniejszy jest odwrotny trend.

W krajach Unii Europejskiej są bardzo duże różnice w podejściu do życia wraz z rodzicami po 30. roku życia. Jedni podejmują taką decyzję z chęci usamodzielnienia się, inni nie myślą o wyprowadzce ze względów praktycznych. Dane Eurostatu pokazują, że duża część młodych dorosłych mieszka z rodzicami, a także wielu z nich jest nieaktywnych zawodowo.     

W Szwecji blisko 70 proc. młodych w wieku 15-29 lat pracowało, we Włoszech z kolei jedynie 40 proc. Dla porównania przytoczmy także dane z Polski – 52 proc.

Najwcześniej usamodzielniają się młodzi mieszkańcy Skandynawii – m.in. Danii. Model mieszkania z rodzicami jest popularny w krajach Południa – m.in. w Grecji, gdzie w 2021 roku niemal 73 proc. osób w wieku 18-34 lata mieszkało z rodzicami. W Polsce trend ten jest wzrostowy.

fot. 5688709 / Pixabay