Praca biurowa

Seniorzy interesujący dla ubezpieczycieli?

Przewiduje się, że za kilkadziesiąt lat liczba osób będących w wieku 65+ podwoi się. Ubezpieczyciele dostrzegli, że będzie im potrzebna nie tylko opieka, ale i specjalne produkty ubezpieczeniowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe pracują nad dedykowanymi seniorom ofertami.

Szacuje się, że do 2050 r. liczba osób w wieku 65+ w Polsce wyniesie aż około 15 milionów. Przyrost naturalny spada, a seniorów przybywa, co oznacza, że będą stanowić ponad 30% społeczeństwa. Dodajemy, że żyją one coraz częściej samotnie, gdyż rodziny wielopokoleniowe to rzadkość, zwłaszcza w dużych miastach.

W razie choroby czy nagłej potrzeby mogą nie uzyskać na czas pomocy, dlatego też są zainteresowani różnymi produktami i usługami stworzonymi z myślą o zabezpieczeniu zdrowia i życia. Najbardziej poszukiwana jest pomoc medyczna – na rynku są produkty ubezpieczeniowe oferujące różne formy wsparcia.

Chętnie wybierane są te, które zapewnią kompleksową opiekę, np. wsparcie ze strony specjalistów – lekarzy, pielęgniarki, rehabilitanta itd. Ważna jest też gwarancja zorganizowania transportu do szpitala, pomoc po powrocie do domu, a nawet opieka nad zwierzęciem w trakcie hospitalizacji. Rynek usług ubezpieczeniowych częściowo już odpowiada na potrzeby klienta 65+, ale oferta wciąż jest poszerzana.

Kkw / pixabay / Free-Photos